wyszukaj zwierzaka
  • Psy
  • Koty
  • Konie
  • Lisy
  • Świnie
  • Kozy
  • Owce
  • Krowy
  • Inne
  • Odeszły
  • Nowe w schronisku
  • Adoptowane
  • W domu tymczasowym
  • Do 10 kg
  • 10-14 kg
  • 15-24 kg
  • 25-44 kg
  • 45 kg i więcej
Data: marzec, 27th, 2019

Raport 2012-2014

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Fundacja Viva weszła do Schroniska w Korabiewicach
13 lutego 2012 roku.

Teren Schroniska to 16ha.
Wchodziliśmy na teren pełni obaw o to, co tam zastaniemy i czy poradzimy sobie z ogromem problemów drążących od lat to miejsce i przebywające w nim zwierzęta. O tym, że musimy zająć się tymi zwierzętami dowiedzieliśmy się praktycznie z dnia na dzień.

W ciągu pierwszych kluczowych 60 dni udało się nam:

 1. Wykonaliśmy 40 sterylizacji i kastracji (głównie dzięki finansowaniu przez Fundację Ostatnia Szansa i darom rzeczowym w postaci środków medycznych i opatrunkowych)
 2. Oddaliśmy do adopcji i domów tymczasowych 15 zwierząt
 3. W schronisku przywróciliśmy dostęp do prądu i wody! To znacznie ułatwiło leczenie i pojenie zwierząt.
 4. Po dokładnej obserwacji zmieniliśmy obsady boksów by starsze i chore psy nie były dominowane przez silniejsze młodsze i by mogły spokojnie się pożywiać. Starsze psy zostały umieszczone w 3 specjalnie przygotowanych boksach geriatrycznych.
 5. Wprowadziliśmy strefy bez zwierząt, co umożliwia wyprowadzania psów na spacer i zwiększa bezpieczeństwo i dostępność psów dla potencjalnych adoptujących, gości i obsługi schroniska.
 6. Uruchomiliśmy i doposażyliśmy lecznicę dla zwierząt, w której wykonujemy większość zabiegów, co znacznie poprawiło komfort zwierząt i skróciło czas oczekiwania na podstawową pomoc (eliminacja transportu do lecznic zewnętrznych) oraz obniżyło koszty.
  Opieka weterynaryjna sprawowana jest na bieżąco przez lekarza weterynarii, a zwierzęta potrzebujące skomplikowanych zabiegów są umieszczane w 2 współpracujących z nami na stałe lecznicach.
 7. Ogrodziliśmy klatki z niedźwiedziami, by zapobiec wyjadaniu jedzenia przez psy i zagrożeniom wynikającym z kontaktu niedźwiedzi z psami.
 8. Zapewniliśmy profesjonalną opiekę niedźwiedziom – urozmaicenia i wzbogacenia znacznie poprawiające ich dobrostan oraz komfort, żywienie wg zaleceń specjalistów i wyłożenie betonowych klatek drewnianymi zrębkami.
 9. Poprawiliśmy socjalizacje psów, zapewniliśmy im stały kontakt z ludźmi – wiele psów uznawanych za dzikie i agresywne obecnie nadaje się już do adopcji.
 10. Zapewniliśmy regularne codzienne żywienie karmą dobrej jakości i pojenie zwierząt.
 11. Wyeliminowaliśmy karmienie przeterminowanymi wędlinami, które w przeszłości powodowało kończące się zgonami choroby nerek.
  Zwierzęta starsze i te z problemami zdrowotnymi otrzymują specjalną karmę.
 12. Uprzątnęliśmy większość terenu z foliowych torebek znajdowanych w poprzednich miesiącach w żołądkach martwych zwierząt oraz elementów z wystającymi gwoździami oraz innych niebezpiecznych fragmentów ogrodzeń, opakowań, złomu, etc.
 13. Doprowadziliśmy do sytuacji, w której w schronisku nie pracują już żadne osoby z postawionymi zarzutami o znęcanie się nad zwierzętami!
 14. Stworzyliśmy stronę internetową www.schronisko.info.pl, na której umieszczamy zwierzęta i która będzie podstawą rejestru zwierząt dostępnego dla każdego zainteresowanego.
 15. Nabyliśmy i pozyskaliśmy niezbędne do opieki nad zwierzętami akcesoria – 15 klatek pooperacyjnych, 2 czytniki chipów, chwytaki, lampy bakteriobójcze, agregat prądotwórczy do niedawna zasiliający lecznicę.
 16. Ograniczyliśmy straty karmy poprzez zabezpieczenie przed wilgocią i dostępem gryzoni.
 17. Pozyskaliśmy duże ilości materiałów do opieki i karmienia zwierząt w tym pojazd z przyczepą do rozwożenia karmy i wody, co skróciło kilkakrotnie czas potrzebny na karmienie i pojenie. Zracjonalizowaliśmy rozkład i zakres pracy pracowników.
 18. Na terenie schroniska przebywali pracownicy i wolontariusze codziennie w godzinach 8.00-20.00.
 19. Zapewniliśmy regularne sprzątanie boksów i stajni, z której opróżniliśmy kilkumiesięczną warstwę obornika.
 20. Otworzyliśmy schronisko na współpracę z wolontariuszami i organizacjami zajmującymi się ochroną zwierząt.
 21. Przeprowadziliśmy odrobaczenie koni oraz korekcję kopyt oraz odpchliliśmy psy. Klacz, która wymagała opieki weterynaryjnej została umieszczona w lecznicy dla koni.
 22. Odzyskaliśmy 2 kucyki i 4 kozy w złym stanie, które były przetrzymywane poza schroniskiem.
 23. Wykonaliśmy kilkadziesiąt drobnych napraw poprawiających bezpieczeństwo zwierząt oraz ułatwiających opiekę nad nimi takich jak łatanie dziur w siatkach, spawanie furtek, mocowanie betonowych elementów.
 24. Objęliśmy opieką 10 podrzuconych do schroniska psów.
 25. Wprowadzenie procesu adopcyjnego  z wizytą  PA (przed-) i PoA (poadopcyjną).
 26. Przez pierwsze 60 dni ponieśliśmy wydatki w kwocie ponad 100 tys złotych.
 27. Do kwietnia stale w Schronisku przebywała Agata, jako pracownik Vivy oraz Rafał, jako wolontariusz.
  W kolejnych miesiącach, do końca roku 2012 wykonaliśmy:
 28. 23 kwietnia 2012 zaczęły się pierwsze spacery z psami (pierwsze pary spacerowe:Agata z Whitem, Magda z Lobem, Paweł z Szejkiem)
 29. Przygotowanie nowej kociarni + zbudowanie ogrodzonego wybiegu
 30. Wybudowaliśmy stajnię angielską dla zwierząt gospodarskich
 31. Remont stajni końskiej (60 000 PLN)
 32. II faza budowy lecznicy (instalacja elektryczna, doprowadzenie wody, instalacja grzewcza)
 33. Rozpoczecie budowy WoloDomku
 34. Utwardzenie terenu dojazdowego do lecznicy schroniskowej (+ powstal parking samochodowy)
 35. Powstało 20 nowych boksów betonowych dla psów – 60 000 PLN
 36. Rozpoczęcie remontu i wymiany bud.
 37. Remont instalacji elektrycznej na całych 16ha (rozprowadzenie prądu do budynków użytkowanych:stajni, lecznicy, WoloDomku, studni)
  Zużyte ponad 500m kabla. Koszt ok. 30 000 PLN.
 38. 8 zatrudnionych pracowników (stan na koniec 2012r)
 39. Wykup terenu wraz ze zwierzętami (wrzesień 2012 – pozwoliło to na dalsze działania remontowe na terenie, wcześniej wymienione).

  Koszt miesięczny wyżywienia niedźwiedzia to 1500 zł
  Koszt miesięczny wyżywienia konia to 350 zł
  Jedna sterylizacja/kastracja kosztuje 150 zł
  Koszt miesięczny wyżywienia jednego psa 50 zł


  Rok 2012 – Schronisko w Korabiewicach – PODSUMOWANIE:
  *Fundacja Viva wydala na w 2012 r. na utrzymanie Schroniska  700 000 PLN
  *Miesięcznie opieka weterynaryjna pochłaniała 15 000 PLN.
  *Wykonano 356 sterylizacji psów.
  *Miesięcznie karmienie zwierząt pochłaniało ok. 20 000 PLN.
  *Średnio jeden pies je ok. 15kg suchej karmy/miesiąc.
  *Schronisko kupuje karmę w cenie hurtowej 3zł/kg.
  *Socjalizacja 300 psów  – przygotowanie ich do adopcji/spacerów.
  *Każdy pies średnio wyszedł na spacer raz na 2 tygodnie.
  *Weekend największych spacerów objął 170 psów (grudzień).
  *Średnio w weekend przyjeżdżało ok. 50 wolontariuszy.
  *Psy przebywają w 144 boksach na 16ha.
  *Średnia wielkość boksu to 16m2.
  *Średnio w boksie przebywają 3 psy.
  *159 sprawdzonych adopcji (wizyta przed i poadopcyjna)
  *104 przyjęte zwierzęta

    13/02.2012 31/12/2012 Przyjęte Adopcje Za TM’ Psy 480* 375 85 140 41 Koty 14 8 7 12 0 Konie 20 19 7 7 1 Krowy 2 1 0 0 1 Świnie 0 3 3 0 0 Kozy 4 3 2 0 4 Niedźwiedzie 4 4 0 0 0 Wilk 1 1 0 0 0

  * przez pierwsze dwa miesiące nie mieliśmy bezpośredniego dostępu do psów przebywających w domu byłej właścicielki schroniska,
  co uniemożliwiło dokładny spis psów

Najważniejsze projekty do wykonania (w zależności od posiadanych środkó finansowych i rzeczowych) w 2013, ew. 2014 roku:
*remont 68 boksów – szacowany koszt 200 000 PLN
(wyrównanie terenu, rozbiórka boksów, wymiana przęseł, wprowadzenie nowych słupków, wykopanie kanałów na wpuszczenie płyt, wylewka ławy i montaż słupków, montaż siatek i furtek)
*zbudowanie geriatrii
*odwodnienie terenu


Podsumowanie 2013*

Projekty/zdarzenia/wykonane prace – wydatki:

 1. 6 lutego  – mamy własny prąd nieprzedpłatowy, oddzielny licznik z większym przydzieleniem mocy. Uniezależnie od Magdaleny Sz i jej zużycia. – 5 000 PLN
 2. Wymiana 120 bud na nowe (zakup ze zbiórki z 2012 roku – Akcja Podaruj Psu Budę).
 3. remont 3 alejek boksów ok. 200 000 PLN
 4. uprzątniecie (szt. 12) przegniłych dużych baraków – 2 000 PLN
 5. remont WoloDomku – ściany, podłogi, instalacje, dach, obicie zewnętrzne – 15 000 PLN
 6. geriatria remont-oczyszczenie budynku w stanie surowym, remont poddasza, podział boksów wewnętrznych, ogrzewanie podłogowe, przygotowanie ścian pod glazurę – 40 000 PLN
 7. likwidacja zniszczonych wybiegów – 2 000 PLN
 8. wycinka spróchniałych drzew – 1 000 PLN
 9. remont lecznicy- remont poddasza użytkowego, wzmocnienie stropu, ocieplenie ścian i zabezpieczenie fundamentów, położenie glazury na ścianach, malowanie, wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, budowa szpitalika, toalety i łazienki, podłączenie szamba, podłączenie instalacji wodnej, ułożenie kostki przed lecznicą oraz odwodnieni – 50 000 PLN
 10. podniesienie wysokości ziemi w boksach – 20 000 PLN
 11. opracowanie dokumentacji do legalizacji budynków – 35 000 PLN
 12. instalacja elektryczna – nowe główne linie na terenie całego schroniska,  remont i dostosowanie instalacji w lecznicy, montaż instalacji wewnętrznej w geriatrii, biurze i wolodomku. Przygotowanie zasilenia do oświetlenia terenu przy lecznicy i geriatrii – 35 000 PLN
 13. zakup drugiego traktorka – 20 000 PLN (jednorazowa darowizna od Darczyńcy na ten cel)
 14. rozprowadzenie wody w części schroniska przy lecznicy 3 000 PLN
 15. wykopanie studni 5 000 PLN
 16. remont 15 boksów w części lecznicowej – 10 000 PLN
 17. remont 6 boksów przy budynku geriatrycznym – 10 000 PLN
 18. 11 zatrudnionych pracowników na koniec roku
 19. Sprawy różne w liczbach:
  a) telefony w sprawie adopcji – ok. 20/tydz, telefony poadopcyjne (porady, wskazówki, informacje) – ok. 20 /tydz
  b) emaile: wysłane w sprawie adopcji ok. 150, przychodzące – ok. 250 miesięcznie (w tym: maile od osób zainteresowanych adopcją, maile poadopcyjne itp.)
  c) wizyty przedadopcyjne – ok. 11/mies
  d)odbierane tel. przez kierownika schroniska – ok. 100/dzień
  e) zawożenie i przywożenie psów do kliniki zew. w Żyrardowie – 9000km
  f) rozdane ponad 128 ton karmy
  g) rozlane do poideł 744 600 l wody
  h) przepracowane ponad 22 000 roboczogodzin
  i) sprzątnięte 648 metrów sześciennych psich kup i 183 tony gnoju końskiego
  j) słoma/siano wykorzystane w ilości 322 ton
  k) leki poodane 18 000 razy
 20. Zorganizowanie szkolenia pod okiem doświadczonego behawiorysty – wyodrębnienie wśród wolontariuszy grupy zajmującej się oswajaniem psów
 21. Ustanowienie programu wolontariatu dla dzieci i młodzieży

Koszt miesięczny wyżywienia niedźwiedzia to 1500 zł
Koszt miesięczny wyżywienia konia to 350 zł
Jedna sterylizacja/kastracja kosztuje 150 zł
Koszt miesięczny wyżywienia jednego psa 50 zł


Rok 2013 – Schronisko w Korabiewicach – PODSUMOWANIE:
*Fundacja Viva wydala na w 2013 r. na utrzymanie Schroniska  1 000 000  PLN (bieżące wydatki) + 500 000 PLN (inwestycje)
*Mięsiecznie funkcjonowanie placówki ok. 80 000 PLN
*Miesięcznie opieka weterynaryjna psów pochłaniała 20 000 PLN / w roku 240 000 PN oraz około 30 000 PLN na leczenie koni (rocznie-standardowa opieka).
*Wykonano 150 sterylizacji psów.
*Miesięcznie karmienie zwierząt pochłaniało ok. 20 000 PLN.
*Zakupiono ok. 60 ton psiej karmy za 140 000 PLN.
*Średnio jeden pies je ok. 15kg suchej karmy/miesiąc.
*Schronisko kupuje karmę w cenie hurtowej 2zł/kg.
*Oswojenie kolejnych 60 psów  – przygotowanie ich do adopcji/spacerów.
*Każdy pies średnio wyszedł na spacer 3,5 razy w miesiącu/ok. 42 spacery w roku.
*Średnio w weekend przyjeżdżało ok. 60 wolontariuszy.
*Psy przebywają w 144 boksach na 16ha.
*Średnia wielkość boksu to 16m2.
*Średnio w boksie przebywają 2 psy.
*127 sprawdzonych adopcji  (wizyta przed i poadopcyjna)
*86 przyjętych zwierzęt

Ważne, to że mamy takie wydatki, nie znaczy, że nie mamy długów:).
 

31/12/201231/12/2013PrzyjęteAdopcjeZa TM’
Psy3753105510719
Koty86 (w DT)13150
Konie19201256
Krowy12101
Świnie34100
Kozy 34100
Niedźwiedzie40001
Wilk11000
Owca01201
Lis01100


Stan psów na dzień 31 grudnia 2013:
Wschronisku: 282 + 4 psy grupy VivaInterwencje
W DT: 13
W hotelach: 11
Psy z (dawnych) Korabiewic nie będące pod opieką Vivy, ale promowane na stronie www: 3

ADOPCJE [SUMA: 107 adopcji psów (+ Koka, Bronka), 5 adopcji kotów + adopcje kotów z Marwetu (kocięta podrzutki)]
PSY:
styczeń (13) – Toluś, Gacuś, Maniek, Mrok, Pestka, Ada, Wilga, Amelka, Kartofel, Abakan, Łapek, Fuks, Kózka (zwrot w lipcu, ponowna adopcja) / luty (12)  – Korcia, Kalinka, Urwis, Czarny, Dex, Nadzieja, Bipi, Lusia, Zeus, Klarcia, Tora, Bonnie / marzec (9) – Henia, Cypis, Jamajka, Szanta, Tesia, Kizio, Mięta, Tola, Ottis / kwiecień (12) – Kazan, Sky, Rufus, Trufla, Termos, Raja, Psotka, Kristi, Jaga, Cypiska, Łapka, Gremlinka /maj (5) – Duszek, Tundra, Skrzat, Aza, sir Łapserd /
czerwiec (7) – Eros, Rose, Merida, Rumba, Okruszka, Żyrafa, Korek /  lipiec (7) – Gutek, Ciastek, Sepia, Lady, Rambo, Koza, Leśna
sierpień (6) – Marat, Frida, Ogonka, Biździk, Hasz, Delta / wrzesień (7) – Feliks, Smart, Tara, Dafne, Masza, Pietia, Amor /
październik (11) – Szemesz, Sarenka, Radziwiłł, Diesel, Betty, Miki, Robaczek, Era, Mopik, Trutek, Relacja / listopad (10) – Muminek, Debi, Mała Mi, China Girl, Ryjek, Kędziorek, Sissy, Mucha, Hacapek, Agrafka grudzień (7) – Lolek, Migotka, Sowa, Buka, Bazyl, Mantayo, Hossa (+ Koka i Bronka, adopcje WoloJusty, podpisane karty adopcyjne schroniskowe)

KOTY:
kwiecień: Maciek, Paton wrzesień: Silwa grudzień: Czarny, Biały

PRZYJĘTE (55 psów + 4 kocięta w grudniu oraz koty Maciek i Paton w lutym ):
styczeń (2) – Henia, Nadzieja luty (3) – Gutek, Merida, Ottis marzec (4) – Jaga, Kristi, Debi, Raja kwiecień (5) – Eros, Rose, Akcja, Cypiska, sir Łapserd
maj (7) – Diesel, Skrzat, Słodka, Słona, Okruszka, Rumba, Witek czerwiec (3) – Korek, Ciastek, Marat lipiec (3) – Paris, Hilton, Rambo
sierpień (2) – Smart, Bezimienny (podrzucony do boksu Atomówek, zagryziony) wrzesień (2) – Szemesz, Marley październik (15)– Sarenka, Mopik, Mama Muminków, Emma, Bufka, Włóczykij, Muminek, Migotka, Mała Mi, Ryjek, Buka, Terma, Różyczka, Marianka, Hacapek listopad (5) Mama Szczeniąt, China Girl, Sissy, Kędziorek, Bazyl grudzień(4) Rudolf, Lucy, Klemens, Stefcio

ZGONY (19 – w tym 17 podopiecznych i 2 podrzucone psy pogryzione tuż po podrzuceniu, 1 przyjęty z nieuleczalną chorobą):
styczeń (1) – Dywanek luty (0) – brak  marzec (2) – Lidka, Deli kwiecień (1)-Hermanmaj (3) – Misiek, Tadzio, Bąbel czerwiec (3) – Derka, Witek (nieulecz.choroba), Orlen lipiec (2) – Ursa, Boruta sierpień (2) – Zorka, Bezimienny (podrzucony do boksu Atomówek, zagryziony) wrzesień (3) –  Pirat, Hades, Dalia październik (0)– (brak)
listopad (1) –  Mama Szczeniąt grudzień (1) –  Bark

———————————————————————————-
Cele inwestycyjne na 2014/2015 (w zal. od pozyskanych funduszy):
1. remont magazynu na karmę
2. remontu budynku przeznaczonego na biuro/kociarnie/miejsce dla zwierząt z ferm futerkowych – ok. 50 000 PLN
3. remont ostatniej alejki boksów betonowych – ok. 100 000 PLN
4. utwardzenie drogi między boksami betonowymi – min. 60 000 PLN
5. budowa bramy wjazdowej – 20 000 PLN
6. budowa oświetlenia (słupy) – 40 000 PLN
7. remont obory – 30 000 PLN
8. budowa dróg dodatkowych na terenie schroniska – 30 000 – 50 000 PLN
9. budowa stodoły – 30 000 PLN
10. remont budynku dla drugiej geriatrii – 60 000 PLN
11. doprowadzenie wody do psich boksów betonowych – min. 15 000 PLN

>Zobacz, dokąd zmierzamy (kliknij)

Cele bieżące na 2014:
W wersji minimum dążymy do spacerów wolotariusza z psem co tydzień, czyli 4-5 miesięcznie (48-60 rocznie).
Wersja maksimum – 2 spacery w tygodniu/ 8 w miesiącu – czyli 96 rocznie.
Otwarcie na conajmniej jedną zorganizowaną wizytę dzieci/młodzieży w miesiącu w ramach programu wolontariat juniorów.
Rozwój wolontariatu pracowniczego.


Podsumowanie 2014
Podsumowanie działalności Schroniska w Korabiewicach w 2014

Działania organizacyjne
:
– uporządkowanie sytuacji prawnej zwierząt gospodarskich związanej z rejestracją zwierząt
– schronisko było promowane w wielu tradycyjnych mediach jak i idea odpowiedzialnej adopcji i wolontariatu
– w schronisku wolontariat odbyło 6 grup w ramach wolontariatu pracowniczego
– schronisko przeszło szereg kontroli Inspekcji Weterynaryjnej, podczas których nasza działalność została oceniona pozytywnie a opieka uznana za „ponadstandardową”
– dla wolontariuszy schroniska były przeprowadzane szkolenia – z behawiorystką; o wykorzystaniu social mediów w promowaniu zwierząt do adopcji; z komunikacji między wolontariuszami
– prawomocne zakończenie postępowań przed sądem, które skończyły się stwierdzeniem prawidłowości przejęcia schroniska przez fundację

Działania edukacyjne:

– zorganizowaliśmy pierwszy dzień dziecka ze zwierzętami dla mieszkańców okolic schroniska
– schronisko odwiedziło 8 wycieczek szkolnych, z którymi przeprowadziliśmy zajęcia edukacyjne
– przeprowadziliśmy podstawowe szkolenia dla ponad 200 „wyprowadzaczy psów”

Opieka nad zwierzętami:
– do nowych domów trafiło: 110 psów – wysterylizowaliśmy i wykastrowaliśmy: 33 psy
– podrzuconych zostało nam: 42 psów

Inwestycje:

– remont domku dla pracowników
– wybudowanie domku dla świnek (Kasia, Woli, Tysia)
– wykonanie trwalszego ogrodzenia pastwisk dla koni
– zakup busa do transportu darów wielkogabarytowych (mercedes MB100)
– wymiana wszystkich zniszczonych bud na ocieplane solidne budy
– podwyższenie części boksów dla psów wspinających się
– zakończyliśmy remontu budynku dla starszych psów (geriatrii)
– dzięki głosowaniu internautów schronisko otrzymało bezpłatnie mini elektrownię słoneczną-fotowoltaiczną do zasilania urządzeń w lecznicy
– oczyszczenie terenu z materiałów azbestowych

Działania bieżące w liczbach:
– 50 rozmów telefonicznych tygodniowo dotyczących adopcji i po adopcji
– korespondencja emailowa dotycząca adopcji – 250 emaili miesięcznie
– wizyty przedadopcyjne – około 10 miesięcznie
– transport zwierząt do zewnętrznych klinik – około 8.500 km
– karma rozdana dla zwierząt 115 ton
– karma nalana do poideł 700tys l wody.
– sprzątnięte 648 metrów sześciennych psich kup i 200 ton gnoju końskiego


Cele strategiczne, misja, wizja:
Schronisko w Korabiewicach jest miejscem integracji i edukacji dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Do Schroniska można przyjechać nawet na dłużej (forma urlopu, majówki, ferii), aby aktywnie spędzić czas na wsi, pomagając pracownikom i podopiecznym w codzienności schroniskowej.
Organizacje mogą realizwać ze Schroniskiem działania CSR, inicjować wolontariat pracowniczy, przeprowadzać wyjazdy integracyjne.
Schronisko w Korabiewicach staje się schroniskiem modelowym, w oparciu o ideę 3xP – Przyjaciele – Pasja  – Przestrzeń.
Schronisko wyznacza standardy opieki nad zwierzętami bezdomnymi, niechcianymi, powodując w społeczeństwie chęć wymagania od schronisk gminnych podniesienia standardu opieki i zmiany podejścia do prowadzenia placówki związanej z opieką nad zwierzętami.

Czytany 7884 razy
Ostatnio zmieniany: 17 października 2019 o 16:02